Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hírek, aktualitások
Kép- és videótár
Konzorciumi tagok
  - Abádszalók
  - Besenyőtelek
  - Borsodiványka
  - Bükkzsérc
  - Egerfarmos
  - Egerlövő
  - Kunhegyes
  - Mezőkövesd
  - Mezőnagymihály
  - Mezőnyárád
  - Mezőtárkány
  - Nagyiván
  - Négyes
  - Poroszló
  - Sály
  - Sarud
  - Szihalom
  - Szomolya
  - Tard
  - Tiszabábolna
  - Tiszabura
  - Tiszacsege
  - Tiszaderzs
  - Tiszadorogma
  - Tiszafüred
  - Tiszaörs
  - Tiszaszentimre
  - Tiszavalk
  - Tomajmonostora
  - Újlőrincfalva
Rendezvények
Letöltések
TUDÁSTÁR
Elérhetőségek
Közzétételi kötelezettségek
Közbeszerzések

 

Tiszafüred

 

Tiszafüred város Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszafüredi kistérségében, a Tisza-tó mellett, a megye legészakibb pontján, Szolnoktól északkeletre található. Köz- és vasúti közlekedési csomópont: a 33-as és 34-es főutak, illetve a Debrecen-Füzesabony vasútvonal és a Karcag-Tiszafüred vasúti szárnyvonal találkozásánál fekszik. A Város részei: Belváros, Buda, Tiszavég, Tiszaörvény és Gyártelep, Üdülőtelep, Kócs.

 

A legelső források 1294-ben tesznek említést Fyred Villaról, mint a nagyváradi püspök halászfalujáról. A középkor viharos időszakai után Mária Terézia 1744-ben mezővárosi rangot adományozott a településnek. 1849-ben, amikor Eger az osztrák csapatok megszállása alá került, egy rövid időre Tiszafüred Hees és Külső-Szolnok vármegye székhelye lett a dicsőséges Tavaszi Hadjárat idején.

Az 1876-os megyerendezés során, amikor Heves és Külső-Szolnok vármegye kettévált, Tiszafüred Heves vármegyéhez került, mivel Egerhez közelebb fekszik, mint Szolnokhoz. Az 1950-es megyerendezés során azonban a két megye határa ezen a szakaszon a Tisza lett, így a település Hevesből Szolnok megyébe került.

1966-ban magába olvasztotta Tiszaörvényt, majd 1984-ben várossá nyilvánították és egyidejűleg hozzácsatolták Tiszaszőlőst is.

Napjainkban a város a Tisza-tó partjának legnagyobb települése, gazdasági, kulturális, oktatási és idegenforgalmi központja.

 

A szemétlerakó telephelyet 1985. évtől a Tisza­füredi Téglagyár fel­hagyott anyaggödré­ben alakították ki. A szervezett hulladékle­rakás 1990. évtől va­lósult meg Tiszafüred Városgondnokság üzemeltetésével. A lerakó Tiszafüred belterületi határán, a település ÉK-i szélén található. A lerakóra Tiszafüred város köz­igazgatási területéről szállítottak települési szilárd és inert típusú

hulladékot. A hulladék elhelyezésére szolgáló anyaggödör természetes szigeteléssel ren­delkezik csupán, a lerakás a terület K-i határoló út mentén kezdődött és azzal párhuzamo­san zajlott. Miután elérte az út szintjét, a lerakást frontálisan folytatták Ny-i haladási iránnyal. Mára sem telt meg a gödör. A tevékenység 2006. június 30-án a Tiszafüredi re­gionális hulladéklerakó üzembe helyezésével szűnt meg.

 

A lerakón található hulladék mennyisége kb. 250 000 m. Az érintett hulladéklerakóra 2003-ban az ENVI Bt. És a KEVITERV Eger Mérnöki Kft. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot végzett Tiszafüred Város Önkormány­zat és Városgondnokság, mint üzemeltető-kezelő megbízásából. A teljes körű környezet­védelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a hulladéklerakó területén a talaj nem utalt szennyeződésre. A lerakó fenékszintjében a talaj szivárgási tényező értéke alacsony.

 

A talajvíz minőségének meghatározására 5 furatból származó talajvízmintát vizsgál­ták meg. A kémiai vizsgálatok eredményei alapján valószínűsíthetően havária eredetű cink-szennyezés történt, a cink koncentrációja 4 mintában is meghaladta a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott „Ci" határértéket a ku­tak létesítésének idején (2002. 07.). A cink koncentrációjának jelentős csökkenése volt tapasztalható a fél év után vett vízmintákban (kivétel az egyik kútban). A cink szennye­zőanyagon kívül egyéb hulladéklerakótól eredő szennyezést nem mutattak ki. Az ökotoxikológiai vizsgálatok eredményei kis mértékű szennyezésre utaltak (2002. 12.).

 

Tiszafüred város honlapja